Dementi

Dementi

  • CargoOffice har gjort allt för att se till att informationen på denna webbplats är korrekt och aktuell.
  • Den information som lämnas är emellertid inte rättsligt bindande.
  • CargoOffice tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av felaktigheter i och/eller ofullständighet av den information som lämnats eller för eventuella skador som drabbats av användningen av nämnda information eller om webbplatsen inte är tillgänglig..
  • Dessutom är inget ansvar accepterat för innehållet på webbplatser som avses eller som länkar till denna webbplats.
  • Eventuellt ansvar för skador som ett resultat av ett besök på en annan webbplats via en länk på denna webbplats eller på annat sätt är utesluten.
  • Läs Loginet-CargoOffice Villkor här (60 KB, EN-pdf).