Renunțare

Renunțare

  • CargoOffice a depus toate eforturile pentru a vă asigura că informațiile de pe acest site sunt corecte și actualizate.
  • Cu toate acestea, informațiile furnizate nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
  • CargoOffice nu își asumă nicio răspundere pentru pagubele rezultate din inexactitățile și/sau incompletența informațiilor furnizate sau pentru orice daune suferite ca urmare a utilizării informațiilor respective sau a lipsei de disponibilitate a site-ului web.
  • Nici o responsabilitate nu este acceptată pentru conținutul site-urilor la care se face referire sau care fac trimitere la acest site web.
  • Orice răspundere pentru daune, ca urmare a unei vizite la un alt site web prin intermediul unui link pe acest site sau altfel, este exclusă.
  • Citiți termenii și condițiile pentru Loginet-CargoOffice aici (60 KB, pdf).