Oświadczenie
Dansk

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

Nederlands

Română

Svenska

Oświadczenie

  • CargoOffice dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były prawidłowe i aktualne.
  • Jednak informacje nie są prawnie wiążące.
  • CargoOffice nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedokładności i / lub niekompletności informacji zawartych, ani za szkody poniesione w wyniku korzystania z tej informacji lub braku dostępności strony internetowej.
  • Również nie bierze odpowiedzialności za treść stron internetowych, o których mowa lub które linkują do tej strony.
  • Wszelka odpowiedzialność za szkody, w związku z wizytą na innej stronie internetowej poprzez link na tej strony lub w inny sposób, jest wykluczona.
  • Przeczytaj regulamin Loginet-CargoOffice tutaj (60 KB, pdf).